GELUIDSTEST

Heeft muziek luisteren een rol gespeeld?

Bij deze opdracht ga je onderzoeken of het luisteren van muziek een rol kan hebben gespeeld bij het ongeluk. Luister eerst het fragment met muziek, daarna het fragment zonder muziek.

Geluidsfragment met muziek

Geluidsfragment zonder muziek